Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.2.2013

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen ökade med 2,1 procent i januari från året innan

Korrigerad 22.3.2013. Volymindexet för detaljhandeln har korrigerats 22.3.2013 på grund av ett fel vid deflateringen. Den korrigerade förändringen av försäljningsvolymen är +0,4 procent, då den ursprungligen publicerade förändringen var -0,3 procent. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln i januari med 2,1 procent från januari 2012. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, ökade under samma period med 0,4 procent.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, januari 2013, % (TOL 2008). Korrigerad 22.3.2013.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, januari 2013, % (TOL 2008). Korrigerad 22.3.2013.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 14.3.2013.

Snabbestimat uppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (241,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. januari 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2013/01/klv_2013_01_2013-02-26_tie_001_sv.html