Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.11.2012

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 3,4 procent i september från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 3,4 procent i september jämfört med september 2011. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, minskade inom detaljhandeln med 0,6 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 3,6 procent och inom varuhushandeln med 3,9 procent från motsvarande period året innan. Däremot minskade försäljningen inom partihandeln med 1,6 procent och inom bilhandeln med 21,7 procent från året innan. Försäljningen inom den totala handeln sjönk med 2,7 procent i september.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)
Under januari-september ökade försäljningen inom detaljhandeln med 4,8 procent och inom partihandeln med 3,9 procent jämfört med motsvarande period året innan. Inom bilhandeln ökade försäljningen med 0,3 procent. Försäljningen inom den totala handeln var under januari-september 3,7 procent större än under motsvarande period året innan.

Ändringen i bilskattelagen inverkar på utvecklingen av försäljningen inom bilhandeln år 2012

Ändringen av den bilskatt som uppbärs i samband med första registrering trädde i kraft 1.4.2012. Bilskatten grundar sig på den mängd koldioxidutsläpp som motsvarar bilens blandade förbrukning. Bilskatten på person- och paketbilar stiger, om koldioxidutsläppen överstiger 110 g/km. Skatteändringens inverkan på bilpriserna syns också i utvecklingen av försäljningen inom bilhandeln år 2012.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (243,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. september 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2012/09/klv_2012_09_2012-11-14_tie_002_sv.html