Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.11.2011

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 7,7 procent i september

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 7,7 procent i september jämfört med september 2010. Också försäljningsvolymen ökade med 4,1 procent under samma period. Inom partihandeln ökade försäljningen med 6,7 procent och inom bilhandeln med 9,1 procent. Försäljningen inom den totala handeln gick upp med 7,3 procent i september.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Under januari–september ökade försäljningen inom detaljhandeln med 6,0 procent och inom partihandeln med 9,4 procent jämfört med motsvarande period året innan. Försäljningen inom bilhandeln steg med 18,1 procent. Under januari–september var försäljningen inom hela handeln 9,4 procent större än under motsvarande period året innan.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö (09) 1734 2951, Tiina Talvio (09) 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. september 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2011/09/klv_2011_09_2011-11-14_tie_002_sv.html