Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.5.2011

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 3,9 procent i mars

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 3,9 procent i mars jämfört med mars 2010. Också försäljningsvolymen ökade med 1,4 procent under samma period. Inom partihandeln ökade försäljningen med 10,4 procent och inom bilhandeln med 36 procent. Försäljningen inom den totala handeln gick upp med 11,3 procent i mars.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)
Under januari–mars ökade försäljningen inom detaljhandeln med 4,9 procent och inom partihandeln med 11,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. Försäljningen inom bilhandeln steg med 33,2 procent. Under januari–mars var försäljningen inom hela handeln 12,2 procent större än under motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari (09) 1734 3538, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 13.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. mars 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2011/03/klv_2011_03_2011-05-13_tie_002_sv.html