Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.2.2011

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen ökade med 3,9 procent i januari

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln i december med 3,9 procent från januari 2010. Försäljningsvolymen ökade under samma period med 1,8 procent.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, januari 2011, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, januari 2011, % (TOL 2008)

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 11.03.2011.

Snabbestimatuppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.

Anvisningarna gällande försäljningsenkäten har förtydligats fr.o.m. början av år 2011 på så vis att omsättningsbegreppet i försäljningsenkäten huvud-sakligen är i enlighet med bokföringslagen. Ändringen i anvisningarna har dock ingen betydande inverkan på resultaten för omsättningsindexen. Mera information om förnyandet av anvisningarna finns under punkten Ändringar i denna statistik.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari (09) 1734 3538, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (212,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. januari 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2011/01/klv_2011_01_2011-02-25_tie_001_sv.html