Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2020, september

Omsättning inom handeln 2011, januari

2011
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer