Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, maj

Omsättning inom handeln 2010, juni

2010
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer