Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.2.2010

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen sjönk med 0,5 procent i januari

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln minskade försäljningen inom detaljhandeln i januari med 0,5 procent från januari 2009. Försäljningsvolymen sjönk under samma period med 1,5 procent.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 15.3.2010.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, januari 2010 (TOL 2008)


Indextal
Årsförändring
inom den senaste
månaden
%1)
Kumulativ
årsförändring
%2)
01/2010 01/2010 01-12/2009
Värde 102,8 -0,5 -1,6
Volym 96,6 -1,5 -2,6
1) Årsförändringen jämför januari 2010 med motsvarande
månad året innan.
2) Den kumulativa årsförändringen jämför januari-december
2009 med motsvarande period året innan.

Snabbestimatuppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.

Källa: Omsättning inom handeln 2010, januari (snabbestimat). Statistikcentralen

Förfrågningar: Eeva Immonen (09) 1734 3464, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Omsättning inom handeln 2010, januari (pdf 383,8 kB)

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 26.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. januari 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2010/01/klv_2010_01_2010-02-26_tie_001_sv.html