Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.1.2010

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen ökade med 3,3 procent i december

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln i december med 3,3 procent från december 2008. Försäljningsvolymen ökade under samma period med 1,6 procent.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 12.2.2010.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, december 2009 (TOL 2008)


Indextal
Årsförändring inom
den senaste
månaden %1)
Kumulativ
årsförändring
%2)
12/2009 12/2009 01-12/2009
Värde 146,1 3,3 -1,6
Volym 136,4 1,6 -2,6
1) Årsförändringen jämför december 2009 med motsvarande
månad året innan.
2) Den kumulativa årsförändringen jämför januari-december
2009 med motsvarande period året innan.

Snabbestimatuppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.

Källa: Omsättning inom handeln 2009, december (snabbestimat). Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Omsättning inom handeln 2009, december (pdf 384,8 kB)

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 28.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. december 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2009/12/klv_2009_12_2010-01-28_tie_001_sv.html