Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.12.2009

Försäljningen inom detaljhandeln sjönk med 1,8 procent i oktober

Enligt Statistikcentralen minskade försäljningen inom detaljhandeln med 1,8 procent i oktober jämfört med oktober 2008. Under samma period minskade försäljningsvolymen med 1,8 procent. Inom partihandeln sjönk försäljningen med 20,7 procent och inom bilhandeln med 26,7 procent. Försäljningen inom den totala handeln sjönk med 16,7 procent i oktober.

Under januari-oktober minskade försäljningen inom detaljhandeln med 2,4 procent. Under samma period var försäljningen inom bilhandeln 31,7 procent och inom partihandeln 20,2 procent mindre än året innan. Försäljningen inom den totala handeln sjönk med 17,2 procent under januari-oktober.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher efter kvartal, oktober 2009 och hela början av år 2009, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal % Den senaste
månadens
årsförändring
%1)
Kumulativ
årsförändring2)
10-12/08 01-03/09 04-06/09 07-09/09 10/09 01-10/2009
Handeln totalt (G) -2,4 -14,9 -18,8 -17,8 -16,7 -17,2
Bilhandel (45) 1,9 -28,2 -35,5 -32,8 -26,7 -31,7
Partihandel (46) -5,4 -16,5 -21,9 -21,6 -20,7 -20,2
Detaljhandel (47) 2,2 -2,5 -3,1 -2,0 -1,8 -2,4
- dagligvaruhandel3) 6,7 1,8 2,6 1,9 0,4 1,9
1) Årsförändringen jämför oktober månad år 2009 med motsvarande månad året innan.
2) Kumulativ årsförändring jämför januari-oktober år 2009 med motsvarande period året innan.
3) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 32 procent år 2007
enligt företags- och arbetsställeregistret.

Bokföringspraxis gällande omsättningen för nya bilar ändrades fr.o.m. uppgifterna för april. Bilskatten ingår inte såsom tidigare i omsättningen. Den bilskatteandel som uppskattats för april-oktober året innan har eliminerats från siffrorna för årsförändringen för april-oktober.

Säsongrensningsmodellerna har reviderats

I samband med beräkningen av omsättningsindexen för oktober har säsongrensningsmodellerna reviderats. Ändringarna inverkar på de säsongrensade serierna och på trendserierna, men inte på de ursprungliga och arbetsdagskorrigerade tidsserierna. De förändringsprocent som beräknats på basis av de ursprungliga serierna har preciserats bara något och orsaken har varit att källmaterialen har kompletterats. Närmare information om förändringarna i säsongrensningsmetoden: http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2009/tiedote_019_2009-12-08_sv.html.

Källa: Omsättning inom handeln 2009, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Omsättning inom handeln 2009, oktober (pdf 382,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. oktober 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2009/10/klv_2009_10_2009-12-15_tie_002_sv.html