Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.7.2009

Försäljningen inom detaljhandeln sjönk med 4,8 procent i maj

Enligt Statistikcentralen minskade försäljningen inom detaljhandeln med 4,8 procent i maj jämfört med maj 2008. Inom partihandeln sjönk försäljningen med 25,0 procent och inom bilhandeln med 41,9 procent. Försäljningen inom den totala handeln sjönk med 22,1 procent i maj. Att helgdagarna inföll under olika tidpunkter i maj 2008 och 2009 bidrog också till nedgången i försäljningen. I maj fanns det två handelsdagar mindre än under motsvarande period i fjol.

Under januari-maj minskade försäljningen inom detaljhandeln med 2,6 procent. Under samma period var försäljningen inom bilhandeln 33,1 procent och inom partihandeln 19,3 procent mindre än året innan. Försäljningen inom den totala handeln sjönk med 17,2 procent under januari-maj.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher efter kvartal, maj 2009 och hela början av år 2009, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal % Den senaste månadens årsförändring %* Kumulativ årsförändring**
04-06/08 07-09/08 10-12/08 01/-03/09 05/09 01-05/2009
Handeln totalt (G) 11,0 10,1 -2,4 -14,4 -22,1 -17,2
Bilhandel (45) 6,9 6,3 1,9 -28,1 -41,9 -33,1
Partihandel (46) 13,5 13,3 -5,4 -15,9 -25,0 -19,3
Detaljhandel (47) 8,0 5,4 2,2 -1,9 -4,8 -2,6
- dagligvaruhandel*** 8,8 8,6 6,7 2,5 -1,5 2,4
*) Årsförändringen jämför maj månad år 2009 med motsvarande månad året innan.
**) Kumulativ årsförändring jämför januari-maj år 2009 med motsvarande period året innan.
***) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 32 procent år 2007 enligt företags- och arbetsställeregistret.

Bokföringspraxis gällande omsättningen för nya bilar ändrades fr.o.m. uppgifterna för april. Bilskatten ingår inte såsom tidigare i omsättningen. Den bilskatteandel som uppskattats för april-maj året innan har raderats från siffrorna för årsförändringen för april-maj.

Källa: Omsättning inom handeln 2009, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Omsättning inom handeln 2009, maj (pdf 381,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.7.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. maj 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2009/05/klv_2009_05_2009-07-15_tie_002_sv.html