Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.3.2009

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen sjönk med 5,6 procent i februari

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln minskade försäljningen inom detaljhandeln i februari med 5,6 procent från februari 2008. Försäljningsvolymen sjönk under samma period med 7,6 procent. En stor del av nedgången förklaras av skottåret i fjol. På grund av det hade februari år 2009 en handelsdag mindre än år 2008.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 15.4.2009.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, februari 2009 (TOL 2008)


Indextal
Årsförändring inom den senaste månaden
%*
Kumulativ årsförändring
%**
02/2009 02/2009 01-02/2009
Värde 97,9 -5,6 -1,8
Volym 92,1 -7,6 -3,7
*) Årsförändringen jämför februari 2009 med motsvarande månad året innan.
**) Den kumulativa årsförändringen jämför januari-februari 2009 med motsvarande period året innan.

Snabbestimatuppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 infördes i handelns snabbestimat fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Mera information om TOL 2008 finns på Statistikcentralens webbsidor om TOL 2008. Mer information om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008 i Omsättning inom handeln finns under länken Ändringar i denna statistik.

 

Källa: Omsättning inom handeln 2009, februari (snabbestimat). Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705,palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Omsättning inom handeln 2009, februari (pdf 381,8 kB)

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 27.3.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. februari 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2009/02/klv_2009_02_2009-03-27_tie_001_sv.html