Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.3.2009

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 2,5 procent i januari

Enligt Statistikcentralen var försäljningen inom detaljhandeln 2,5 procent större i januari år 2009 än året innan. Under samma period ökade försäljningsvolymen med 0,7 procent. Försäljningen inom dagligvaruhandeln ökade med 7,2 procent. Inom partihandeln sjönk försäljningen kraftigt, dvs. med 19,6 procent, och följde konjunkturutvecklingen inom industrin. På grund av att transitohandeln med bilar minskade och den inhemska efterfrågan på bilar sjönk, minskade bilhandelns försäljning med rentav 34,2 procent från året innan. Försäljningen inom hela handeln sjönk med 16,0 procent i januari.

Ökningen av omsättningen inom hela handeln (inkl. bil-, parti- och detaljhandel) år 2008 var 6,6 procent jämfört med år 2007. År 2008 var försäljningen inom detaljhandeln 5,6 procent större än året innan. Inom partihandeln ökade försäljningen med 7,5 procent och inom bilhandeln med 4,9 procent.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher efter kvartal, januari 2009 och hela år 2008, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal % Den senaste månadens årsförändring%* Hela år
2008 %**
01-03/08 04-06/08 07-09/08 10-12/08 01/09 2008/2007
Handeln totalt (G) 8,3 11,0 10,1 -2,3 -16,0 6,6
Bilhandel (45) 3,8 6,9 6,3 2,4 -34,2 4,9
Partihandel (46) 10,3 13,5 13,3 -5,5 -19,6 7,5
Detaljhandel (47) 6,8 8,0 5,5 2,6 2,5 5,6
- dagligvaruhandel*** 9,2 8,8 8,7 7,4 7,2 8,5
*) Årsförändringen jämför januari månad år 2009 med motsvarande månad året innan.
**) Hela året jämför år 2008 med år 2007.
***) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 32 procent år 2007 enligt företags- och arbetsställeregistret.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 införs i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Mera information om näringsgrensindelningen TOL 2008 finns på Statistikcentralens TOL 2008-webbsidor. Mer information om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008 i Omsättning inom handeln finns under Ändringar i denna statistik.

Källa: Omsättning inom handeln 2009, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Omsättning inom handeln 2009, januari (pdf 381,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 13.3.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. januari 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2009/01/klv_2009_01_2009-03-13_tie_002_sv.html