Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, juli

Publicerad: 13.2.2009

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 0,2 procent i december

Enligt Statistikcentralen var försäljningen inom detaljhandeln 0,2 procent större i december 2008 än året innan. Under samma period minskade försäljningsvolymen med 4,0 procent. Inom varuhushandeln ökade försäljningen med 0,7 procent och inom dagligvaruhandeln med 5,3 procent. Inom partihandeln gick försäljningen ned med 3,4 procent. Däremot ökade försäljningen inom bilhandeln med 11,1 procent från året innan. Försäljningen inom den totala handeln sjönk med 0,8 procent i december.

Ökningen av omsättningen inom hela handeln (inkl. bil-, parti- och detaljhandel) år 2008 uppgick till 6,5 procent jämfört med år 2007. Försäljningen inom detaljhandeln för år 2008 var 5,4 procent större än året innan. Inom partihandeln ökade försäljningen med 7,4 procent och inom bilhandeln med 4,7 procent.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher efter kvartal, december 2008 och hela år 2008, %

 
 
Årsförändringar efter kvartal % Den senaste månadens årsförändring %* Hela året
2008 %**
01-03/08 04-06/08 07-09/08 10-12/08 12/08 2008/2007
Handeln totalt 7,8 10,8 10,1 -2,2 -0,8 6,5
Bilhandel 3,6 6,6 6,3 1,9 11,1 4,7
Partihandel 9,6 13,2 13,2 -4,7 -3,4 7,4
Detaljhandel 6,7 8,1 5,5 1,8 0,2 5,4
- dagligvaruhandel (35 %) 9,0 8,6 8,7 6,5 5,3 8,2
- varuhushandel (19 %)*** 3,7 8,7 4,7 1,9 0,7 4,6
*) Årsförändringen jämför december år 2008 med motsvarande månad året innan.
**) Hela året jämför år 2008 med år 2007.
***) Näringsgrenens andel av detaljhandelns omsättning år 2007.

Fr.o.m. nästa offentliggörande kommer statistiken att använda näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100. På ingångssidan till statistiken finns nyheter om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008.

Källa: Omsättning inom handeln 2008, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Omsättning inom handeln 2008, december (pdf 386,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 13.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. december 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2008/12/klv_2008_12_2009-02-13_tie_002_sv.html