Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.1.2009

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen ökade med 2,7 procent i december

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln i december med 2,7 procent från december 2007. Försäljningsvolymen sjönk under samma period med 1,3 procent.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 13.2.2009.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, december 2008


Indextal
Årsförändring inom
den senaste månaden
%*
Kumulativ årsförändring
%**
12/2008 12/2008 01-12/2008
Värde 186,4 2,7 5,6
Volym 168,7 -1,3 1,8
*) Årsförändringen jämför december 2008 med motsvarande månad året innan.
**) Den kumulativa årsförändringen jämför januari-december 2008 med
motsvarande period året innan.

Snabbestimatuppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.

Snabbestimatet för detaljhandeln kommer fr.o.m. nästä offentligörande att övergå till näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100. På ingångssidan till statistiken finns nyheter om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008.

Källa: Omsättning inom handeln 2008, december (snabbestimat). Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Omsättning inom handeln 2008, december (pdf 386,8 kB)

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 28.1.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. december 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2008/12/klv_2008_12_2009-01-28_tie_001_sv.html