Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.12.2008

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 4,7 procent i oktober

Enligt Statistikcentralen var försäljningen inom detaljhandeln 4,7 procent större i oktober 2008 än året innan. Under samma period ökade försäljningsvolymen med 0,2 procent. Inom varuhushandeln ökade försäljningen med 5,0 procent och inom dagligvaruhandeln med 10,2 procent. Inom partihandeln ökade försäljningen med 6,9 procent. Däremot sjönk försäljningen inom bilhandeln med 3,7 procent från året innan. Försäljningsökningen inom hela handeln var i oktober 4,7 procent.

Den kumulativa årsförändringen av detaljhandeln under januari-oktober var 6,6 procent. Under samma period var försäljningstillväxten inom bilhandeln 4,7 procent och inom partihandeln 11,7 procent. Försäljningen inom den totala handeln ökade under januari-oktober med 9,3 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher de senaste kvartalen och i oktober 2008 samt hela början av år 2008, %

 
 
Årsförändringar efter kvartal % Den senaste månadens årsförändring %* Kumulativ
årsförändring**
10-12/07 01-03/08 04-06/08 07-09/08 10/08 01-10/08
Handeln totalt 6,6 7,8 10,9 10,6 4,7 9,3
Bilhandel -3,5 3,6 6,7 6,7 -3,7 4,7
Partihandel 9,1 9,6 13,3 13,8 6,9 11,7
Detaljhandel 6,6 6,7 8,1 5,8 4,7 6,6
- dagligvaruhandel 7,5 9,0 8,5 8,7 10,2 8,9
- varuhushandel 7,7 3,7 8,7 4,5 5,0 5,6
*) Årsförändringen jämför oktober månad år 2008 med motsvarande månad året innan.
*) Kumulativ årsförändring jämför januari-oktober år 2008 med motsvarande period året innan.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 införs i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. På ingångssidan till statistiken finns nyheter om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008.

Källa: Omsättning inom handeln 2008, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 12.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. oktober 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2008/10/klv_2008_10_2008-12-12_tie_002_sv.html