Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, juli

Publicerad: 15.7.2008

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 9,8 procent i maj

Enligt Statistikcentralen var försäljningen inom detaljhandeln 9,8 procent större i maj 2008 än året innan. Inom varuhushandeln ökade försäljningen med 10,5 procent och inom dagligvaruhandeln med 13,2 procent. Inom partihandeln ökade försäljningen med 11,1 procent. Också inom bilhandeln gick försäljningen upp med 2,1 procent. Försäljningsökningen inom hela handeln var i maj 10,5 procent.

Den kumulativa årsförändringen av detaljhandeln under januari-maj var 9,1 procent. Under samma period var försäljningsökningen inom bilhandeln 5,9 procent och inom partihandeln 12,7 procent. Försäljningen inom den totala handeln ökade under januari-maj med 10,9 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher de senaste kvartalen och i maj 2008 samt hela början av år 2008, %

 
 
Årsförändringar efter kvartal % Den senaste månadens årsförändring %* Kumulativ
årsförändring**
04-06/07 07-09/07 10-12/07 01-03/08 05/08 01-05/08
Handeln totalt 7,0 6,3 6,6 8,3 10,5 10,9
Bilhandel 7,8 7,6 -3,7 4,0 2,1 5,9
Partihandel 7,2 5,6 9,1 10,1 11,1 12,7
Detaljhandel 5,7 6,8 6,7 7,2 9,8 9,1
- dagligvaruhandel 5,1 4,9 7,5 9,8 13,2 10,7
- varuhushandel 4,9 7,6 7,7 3,6 10,5 7,8
*) Årsförändringen jämför maj månad år 2008 med motsvarande månad året innan.
**) Kumulativ årsförändring jämför januari-maj år 2008 med motsvarande period året innan.

Beräkningen av månadsgraferna över affärsverksamheten har reviderats från och med de uppgifter som publiceras i början av maj 2008. I samband med revideringarna har både beräkningsmetoderna och beräkningssystemen för månadsgraferna ändrats.

De mest betydande ändringarna i beräkningsmetoderna för månadsgraferna över affärsverksamheten gäller behandling av observationer som saknas under perioden för ackumulering av materialet, behandling av nya och nedlagda företag samt utländska sammanslutningar. Mera information om metodrevideringen ges av Antti Santaharju tfn (09) 1734 2720.

Källa: Parti- och detaljhandeln 2008, maj Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.7.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. maj 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2008/05/klv_2008_05_2008-07-15_tie_002_sv.html