Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.1.2008

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 8,0 procent i november

Enligt Statistikcentralen var försäljningen inom detaljhandeln 8,0 procent större i november 2007 än året innan. Inom bilhandeln minskade försäljningen under samma tid med 15,1 procent vilket berodde på förändringen av bilskatten. Däremot ökade partihandeln med 12,0 procent. Försäljningen inom varuhushandeln och dagligvaruhandeln var 10,5 resp. 9,4 procent större än i november år 2006. Försäljningen inom handeln (inkl. bil-, parti- och detaljhandel) ökade totalt med 6,4 procent i november jämfört med året innan.

Den kumulativa årsförändringen av detaljhandeln under januari-november var 7,3 procent. Under samma period var försäljningen inom bilhandeln 6,2 procent och inom partihandeln 7,7 procent större än under motsvarande period året innan. Försäljningen inom den totala handeln ökade under januari-november med 7,3 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher efter kvartal, november 2007 och hela början av året, %

 
 
Årsförändringar efter kvartal % Den senaste månadens årsförändring %* Kumulativ
årsförändring %**
10-12/06 01-03/7 04-06/07 07-09/07 11/07 01-11/07
Handeln totalt 7,7 8,1 6,9 6,4 6,4 7,3
Bilhandel 7,8 9,5 7,8 7,6 -15,1 6,2
Partihandel 8,6 7,5 7,1 5,7 12,0 7,7
Detaljhandel 5,3 8,7 5,7 7,0 8,0 7,3
- dagligvaruhandel 4,6 6,4 5,2 5,3 9,4 6,3
- varuhushandel 5,8 12,4 4,9 7,6 10,5 8,3
*) Årsförändringen jämför november månad år 2007 med motsvarande månad året innan.
*) Kumulativ årsförändring jämför januari-november år 2007 med motsvarande period året innan.

Källa: Parti- och detaljhandeln 2007, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. november 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2007/11/klv_2007_11_2008-01-15_tie_002_sv.html