Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.9.2006

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen ökade med 5,9 procent i augusti

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln i augusti med 5,9 procent från augusti 2005. Försäljningsvolymen ökade under samma period med 5,4 procent.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 13.10.2006.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, augusti 2006


Indextal
Årsförändring inom den senaste månaden
%*
Kumulativ årsförändring
%**
08/2006 08/2006 01-08/2006
Värde 138,4 5,9 5,9
Volym 134,8 5,4 5,6
*) Årsförändringen jämför augusti 2006 med motsvarande månad året innan.
**) Den kumulativa årsförändringen jämför januari-augusti 2006 med motsvarande period året innan.

Snabbestimatuppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras såsom tidigare ungefär med 11/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 21/2 månaders tidsförskjutning.

Källa: Snabbestimat för detaljhandeln 2006, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 28.9.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. augusti 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2006/08/klv_2006_08_2006-09-28_tie_001_sv.html