Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.10.2021

Kulturens andel av ekonomin fortsatte minska år 2019

Enligt nya beräkningar för satelliträkenskaperna för kultur har kulturens andel av ekonomin minskat något jämfört med året innan, dvs. andelen av bruttonationalprodukten var 3,1 procent år 2019 (3,3 procent år 2018). Kalkylerna görs upp med så här lång eftersläpning eftersom de görs först efter att kalkylerna i nationalräkenskaperna har utarbetats på den mest detaljerade nivån. De kalkyler som nu tagits fram utgör en fortsättning på den tidigare tidsserien.

Kulturbranschernas procentandel av samhällsekonomin 2008-2019

Kulturbranschernas procentandel av samhällsekonomin 2008-2019

Källa: Satelliträkenskap för kultur, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (196,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 07.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Satelliträkenskaper för kultur [e-publikation].
ISSN=2323-9891. 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klts/2019/klts_2019_2021-10-07_tie_001_sv.html