Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2020, mars

Stenkolsförbrukning 2016, mars

2016
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik