Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2020, mars

Stenkolsförbrukning 2012, december

2012
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor