Finlands officiella statistik

Fastighetspriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Priserna på gamla egnahemshus steg under april-juni med 8,3 procent från året innan
19.8.2021
Priserna på gamla egnahemshus steg under andra kvartalet 2021 i hela landet med 8,3 procent från året innan. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på gamla egnahemshus med 3,1 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter. Statistiken omfattar egnahemshus på egen tomt.

Beskrivning: Statistiken beskriver prisnivåer för egnahemshus och tomter för egnahemshus och prisförändringar på kvartals- och årsbasis.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, egnahemshus, fastigheter, index, priser, prisindex, prisindex för egnahemshus, prisindex för egnahemhustomter, tomter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Beräkningen av antalet köp av gamla egnahemshus har preciserats
18.5.2021
I samband med den första publiceringen år 2021 har beräkningen av antalet köp av gamla egnahemshus preciserats så att den bättre motsvarar de köpmängder som Lantmäteriverket publicerar.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/index_sv.html