Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.5.2021

Växthusgasutsläppen minskade med 9 procent

Enligt Statistikcentralens snabbestimat är de totala växthusgasutsläppen 48,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) år 2020. Jämfört med året innan minskade utsläppen med 9 procent. Till minskningen av utsläppen bidrog den varma vintern, förändringarna i elproduktionsstrukturen under den senaste tiden samt nedgången i trafikarbetet. Uppgifter om coronapandemins inverkan på utsläppsminskningen finns inte att tillgå i inventeringsuppgifterna, eftersom förutom undantagsförhållandena också vädret och konjunkturväxlingarna inom industrin inverkade på utsläppsvolymen. Undantagsförhållandena återspeglade sig dock som en minskning av utsläppen inom samfärdseln. Utsläppen utanför utsläppshandeln minskade med 3 procent, men översteg EU:s utsläppskvot med 0,1 miljoner ton CO2-ekv. På basis av de uppgifter som finns hittills är Finland på väg att uppfylla sina åtaganden om utsläppsminskning gällande utsläpp utanför EU:s utsläppshandel för perioden 2013–2020. Särskilt minskningen av avverkningarna från året innan gjorde att nettosänkan inom sektorn LULUCF, dvs. markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, ökade. Enligt snabbestimatet uppgick nettosänkan till -23,0 miljoner ton CO2-ekv. utsläpp och upptag inom LULUCF-sektorn har inte räknats med i ovan beskrivna totala utsläppen. I snabbestimatet har det senaste årets utsläpps- och upptagsuppgifter producerats på en grövre nivå än uppgifterna för de föregående åren.


Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell 029 551 2937, Päivi Lindh 029 551 3778, Sini Niinistö (LULUCF) 029 551 2954, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 21.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2020/khki_2020_2021-05-21_tie_001_sv.html