Beräkning av medelpriset på lätt bränolja

På grund av beräkningsmetoden för konsumentprisindexet har uppgifterna av lätt brännolja fr.o.m. juni 2015 i första hand beskrivit prisförändringar, men inte ett exakt medelpris. Nu har denna inkonsekvens korrigerats ifråga om alla månaderna under perioden 06/2015–01/2019. På grund av korrigeringen är det månatliga medelpriset under perioden i genomsnitt 3–5 cent lägre än det medelpris som tidigare angetts. Detta har ingen effekt på den månatliga förändringen.

http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__hin__khi/statfin_khi_pxt_016.px


Senast uppdaterad 11.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/khi_2019-03-11_uut_001_sv.html