Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2020, september

Konsumentprisindex 2010, april

2010
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor