Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2019, augusti

Konsumentprisindex 2008, oktober

2008
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor