Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 23.9.2013

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 3 900 asiaa vuonna 2012

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi vuonna 2012 kaikkiaan 3 930 lainkäyttöasiaa, mikä on 294 asiaa vähemmän kuin vuonna 2011. Suurimmaksi asiaryhmäksi nousivat ulkomaalaisasiat. Vuonna 2012 valituslupa-asioiden määrä jatkoi kasvuaan ja ensi kertaa valituslupa-asioita käsiteltiin yhtä paljon kuin valitusasioita. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista luvuista.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistut asiat 2011–2012

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistut asiat 2011–2012

Suurimpia asiaryhmiä olivat ulkomaalaisasiat (24 %), sosiaali- ja terveydenhuollon asiat (18 %) ja veroasiat (16 %). Ulkomaalaisasioista lisääntyivät määrällisesti eniten oleskelulupa-asiat, turvapaikka-asiat ja karkottamiset. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiat vähenivät edellisestä vuodesta 23 prosenttia. Tämä johtui mm. huostaanottoon ja sijaishuoltoon sijoittamiseen liittyvien asioiden vähenemisestä.

Ratkaistuista asioista 1 890 oli valitusasioita, 1 889 valituslupa-asioita ja 151 hakemusasioita. Valituslupahakemus hylättiin 1 624 asiassa. Vuonna 2012 korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui 3 946 asiaa, 94 asiaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden lopussa oli vireillä 3 894 lainkäyttöasiaa.

Vuonna 2012 ratkaistujen valituslupa-asioiden määrä kasvoi edellisvuodesta viisi prosenttiyksikköä. Vuonna 2011 muutos verrattuna vuotta aiempaan oli kuusi prosenttiyksikköä. Valituslupa-asioiden määrän muutos johtui lähinnä ulkomaalaisasioiden kasvusta. Asioita, jotka edellyttävät korkeimman hallinto-oikeuden valituslupaa ovat mm. ulkomaalaisasiat, verotus, toimeentulotuki- ja maataloustukiasiat, harkinnanvaraiset vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja etuudet, maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat sekä ampuma-aseasiat.

Ratkaistuista asioista 90 prosentissa haettiin muutosta alueellisten hallinto-oikeuksien päätökseen.

Keskimääräinen käsittelyaika kaikissa ratkaistuissa asioissa oli 12,6 kuukautta. Valitusasioiden käsittelyyn kului keskimäärin 14,7 kuukautta ja valituslupa-asioiden keskimäärin 10,5 kuukautta. Kaikista asioista ratkaistiin 24 prosenttia alle kuudessa kuukaudessa ja puolesta vuodesta vuoteen käsittely kesti 28 prosentissa asioista. Keskimääräistä nopeammin käsiteltiin ulkomaalaisasiat (9,8 kk) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiat (9,9 kk). Pisimpään veivät taloudellista toimintaa, liikennettä ja viestintää koskevat asiat (17,8 kk) ja itsehallintoa koskevat asiat (17,3 kk). Käsittelyajat pidentyivät kaikissa muissa asiaryhmissä paitsi veroasioissa ja sosiaali- ja terveydenhuollossa.


Lähde: Oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 09 1734 3314, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (251,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 23.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1271. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khaloikr/2012/khaloikr_2012_2013-09-23_tie_001_fi.html