Finlands officiella statistik

Sökande till utbildning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Andelen studenter utan studieplats för fortsatta studier ökade ytterligare
12.12.2019
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik fortsatte inte 70 procent av vårens nya studenter år 2018 direkt i examensinriktade studier samma år som de tog studentexamen. Tio procent fortsatte inom yrkeshögskoleutbildningen och 18 procent inom universitetsutbildningen. Under mer än 10 år har andelen nya studenter som blivit utanför fortsatta studier ökat. Av studenterna sökte 82 procent en studieplats. Av dem som gått ut grundskolan fortsatte 53 procent direkt i gymnasieutbildning efter grundskolan och 41 procent i yrkesutbildning.

Nästa offentliggörande:
10.12.2020

Beskrivning: Statistiken beskriver hur studerande efter grundskolestadiet söker sig till utbildning som leder till examen, hur de kommer in, hur de som avslutat grundskolan och nya studenter placerar sig för vidareutbildning direkt efter examen. I statistiken finns uppgifter om antalet personer som sökt sig till utbildning och antalet nya studerande, deras tidigare utbildning och uppgifter om dem som sökt samtidigt till olika utbildningssektorer. Statistikuppgifter har producerats årligen sedan 1990–talet. I enlighet med statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på sekretessbelagda. Den statistik som sammanställs på basis av uppgifterna är i regel offentlig.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: fortsatta studier, gemensam elevantagning, läroinrättningar, studerande, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sökande till utbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4519. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khak/index_sv.html