Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Granskning av svarsfördelningar

Egen och Finlands ekonomi

I december ansåg 45 procent av konsumenterna att Finlands ekonomi för närvarande är sämre än för ett år sedan och 23 procent ansåg att den är bättre. Av konsumenterna uppskattade 19 procent att den egna ekonomin för närvarande är sämre än för ett år sedan. Något fler, dvs. 24 procent av konsumenterna, ansåg att den egna ekonomin i december var starkare än året innan. Motsvarande andelar var i november 15 och 28 procent och för ett år sedan 20 och 24 procent.

I december antog inte längre mer än 25 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 34 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var månaden innan 29 och 29 procent och för ett år sedan i december 28 och 44 procent.

I december litade 27 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras i fortsättningen och fler än tidigare, dvs. 15 procent, befarade att den egna ekonomin blir sämre inom ett år. I november var motsvarande andelar 29 och 11 procent och för ett år sedan 27 och 13 procent.

Arbetslöshet och inflation

I december litade färre än tidigare, dvs. 31 procent av konsumenterna, på att den allmänna arbetslösheten i Finland minskar under det följande året och 28 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i november 40 och 23 procent och för ett år sedan dystra 19 och 64 procent.

Av de sysselsatta antog 9 procent i december att risken för arbetslöshet eller permittering minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 14 procent bedömde att risken ökat. Å andra sidan upplevde hela 47 procent av de sysselsatta att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa eller permitterade. En månad tidigare var dessa tre andelar 10, 13 och 48 procent och i december i fjol mycket nedstämda 5, 33 och 36 procent.

I december bedömde konsumenterna att konsumentpriserna har stigit med 3,9 procent från året innan och stiger med 3,6 procent under de följande 12 månaderna. Dessa inflationsbedömningar var för ett år sedan 2,1 och 2,3 procent och deras långtidsmedelvärden var 3,1 och 2,9 procent. I december tyckte 43 procent av konsumenterna att priserna har stigit mycket eller ganska mycket om ett år och rentav 73 procent av dem förutspådde priserna att stiga minst i samma takt också under de kommande månaderna. Motsvarande andelar var för ett år sedan i december 12 och 55 procent.

Sparande och låntagning

Av konsumenterna bedömde 61 procent i december att det är fördelaktigt att spara. Andelen var ännu i november 67 procent och för ett år sedan 55 procent. Sextiotre procent av konsumenterna hade sparat i december och 76 procent antog att de kan spara under det följande året.

I december ansåg 55 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån var gynnsam. Året innan var andelen bara 45 procent. I december planerade 19 procent av konsumenterna att ta lån inom ett år. Den genomsnittliga andelen på lång sikt är 16 procent.

Penninganvändning

I december ansåg inte längre mer än 25 procent av konsumenterna att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror. För både en månad och ett år sedan var andelen 30 procent. Av konsumenterna avsåg 12 procent att öka och 33 procent att minska användningen av pengar på kapitalvaror under det följande året. De senare andelarna var i november 14 och 29 procent och för ett år sedan i december 13 och 34 procent.

I december planerade 15 procent av konsumenterna att säkert eller eventuellt köpa bil under de följande 12 månaderna. Något färre än tidigare, dvs. 14 procent av konsumenterna, övervägde att köpa bostad eller bygga hus inom ett år. I december planerade rentav 22 procent av konsumenterna att inom ett år spendera pengar på renovering av bostaden. Långtidsmedelvärdet för planerna på att köpa bil är 14 procent, för planerna på att köpa bostad 13 procent och för planerna på att renovera hemmet 18 procent.


Källa: Konsumenternas förtroende 2021, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. december 2021, 1. Granskning av svarsfördelningar . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/12/kbar_2021_12_2021-12-27_kat_001_sv.html