Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Granskning av svarsfördelningar

Egen och Finlands ekonomi

I augusti ansåg 45 procent av konsumenterna att Finlands ekonomi för närvarande är sämre än för ett år sedan och 24 procent ansåg att den är bättre. Av konsumenterna uppskattade 15 procent att den egna ekonomin för närvarande är sämre än för ett år sedan. Klart fler, dvs. 31 procent av konsumenterna, ansåg att den egna ekonomin i augusti är bättre än året innan. Motsvarande andelar var i juli 14 och 29 procent och för ett år sedan 22 och 24 procent.

I augusti trodde 38 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 27 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var månaden innan 41 och 24 procent och för ett år sedan i augusti dystra 23 och 46 procent.

I augusti litade 30 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 11 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I juli var motsvarande andelar 28 och 11 procent och för ett år sedan 29 och 14 procent.

Arbetslöshet och inflation

I augusti litade 35 procent av konsumenterna på att den allmänna arbetslösheten i Finland minskar under det följande året och 30 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i juli 38 och 28 procent och för ett år sedan dystra 17 och 60 procent.

I augusti antog 11 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet eller permittering minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 18 procent bedömde att risken ökat. Å andra sidan upplevde 40 procent av de sysselsatta att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa eller permitterade. Månaden innan var dessa tre andelar 11, 16 och 47 procent och i augusti i fjol nedstämda 4, 33 och 35 procent.

Konsumenterna bedömde i augusti att konsumentpriserna stiger med 3,0 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna var för ett år sedan 2,5 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,9 procent.

Sparande och låntagning

Av konsumenterna bedömde 67 procent i augusti att det är fördelaktigt att spara. För ett år sedan var andelen bara 50 procent. Sextiofem procent av konsumenterna hade sparat i augusti och 78 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I augusti ansåg 60 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån var god. Året innan var andelen 48 procent. I augusti planerade 19 procent av konsumenterna att ta lån inom ett år. Den genomsnittliga andelen på lång sikt är 16 procent.

Penninganvändning

Av konsumenterna ansåg 31 procent i augusti att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror. Av konsumenterna avsåg 18 procent att öka och 28 procent att minska användningen av pengar på kapitalvaror under det följande året.

I augusti planerade 16 procent av konsumenterna att säkert eller eventuellt köpa bil under de följande 12 månaderna. Påfallande många funderade på att köpa bostad inom ett år: 17 procent av konsumenterna. I augusti planerade dessutom rentav 22 procent av konsumenterna att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år. Långtidsmedelvärdet för planerna på att köpa bil är 14 procent, för planerna på att köpa bostad 13 procent och för planerna på att renovera hemmet 18 procent.


Källa: Konsumenternas förtroende 2021, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. augusti 2021, 1. Granskning av svarsfördelningar . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/08/kbar_2021_08_2021-08-27_kat_001_sv.html