Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1)

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 07/2020 06/2021 07/2021 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 -1,7 6,8 -13,9 -1,6 4,6 4,4 ++
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,1 9,1 -5,3 2,8 7,6 9,1 ++
- Bättre (%) . . . 25,3 28,4 29,4  
- Sämre (%) . . . 19,6 15,2 14,5  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,1 13,5 1,2 10,3 10,8 9,8 +
- Bättre (%) . . . 28,4 27,3 27,7  
- Sämre (%) . . . 10,9 10,4 11,5  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -7,8 25,9 -66,5 -57,9 -25,6 -16,6 -
- Bättre (%) . . . 3,5 17,6 23,1  
- Sämre (%) . . . 83,2 56,4 46,2  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) -2,0 20,3 -32,8 -8,4 8,2 7,8 +
- Bättre (%) . . . 31,7 43,7 41,4  
- Sämre (%) . . . 39,1 25,9 23,6  
B5 Inflationen nu (procent) 3,1 6,9 -2,7 2,0 2,8 3,1  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,9 5,3 1,7 2,3 2,8 2,9  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -10,8 20,3 -59,5 -19,6 3,8 3,4 +
- Mindre (%) . . . 23,9 41,4 37,9  
- Mera (%) . . . 53,2 29,8 28,3  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -6,4 4,7 -26,6 -21,1 -4,2 -2,9 +
- Minskat (%) . . . 4,1 9,3 10,7  
- Ökat (%) . . . 34,9 16,5 15,9  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,5 43,5 -14,3 19,2 21,3 21,8 =
- Bra tid (%) . . . 34,9 35,2 34,2  
- Dålig tid (%) . . . 15,8 14,0 12,4  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 4,6 29,4 -28,5 4,6 18,3 20,4 ++
- Bra tid (%) . . . 51,3 64,2 65,1  
- Dålig tid (%) . . . 46,8 34,4 34,0  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 7,4 31,7 -60,4 1,5 8,9 12,0 +
- Bra tid (%) . . . 50,8 58,3 60,1  
- Dålig tid (%) . . . 46,7 40,1 38,4  
D1 Egen penningsituation nu (nettotal) 21,9 33,1 6,4 30,1 32,7 33,1 ++
- Sparar (%) . . . 63,0 64,9 66,5  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . 10,7 9,3 8,9  
D2 Egna möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 40,1 53,6 9,8 48,7 48,9 50,6 +
- Kan spara (%) . . . 77,2 77,1 77,9  
- Kan inte spara (%) . . . 22,4 22,5 22,1  
D5 Avsikt att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) 15,6 24,2 10,5 18,6 18,7 17,8 ++
- Ja, säkert (%) . . . 4,4 5,4 3,8  
- Eventuellt (%) . . . 14,2 13,3 14,0  
E1 Köp av kapitalvaror 12 mån. framåt jämfört med 12 mån. bakåt (nettotal) -16,1 -6,9 -26,7 -10,9 -8,3 -9,2 ++
- Mera (%) . . . 16,3 17,6 17,2  
- Mindre (%) . . . 28,5 26,6 27,4  
E2 Avsikt att köpa en bil (% av konsumenterna) 14,3 19,2 10,1 17,9 18,3 16,3 ++
- Mycket sannolikt (%) . . . 5,3 5,0 5,1  
- Ganska sannolikt (%) . . . 12,6 13,3 11,2  
E4 Avsikt att köpa en bostad (% av konsumenterna) 12,7 18,1 9,1 17,1 15,0 16,3 ++
- Ja, säkert (%) . . . 5,2 5,1 4,3  
- Eventuellt (%) . . . 11,9 10,0 12,0  
E5 Avsikt att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) 17,6 26,0 8,1 22,9 22,3 23,6 ++
- Mycket sannolikt (%) . . . 9,3 8,6 6,9  
- Ganska sannolikt (%) . . . 13,6 13,7 16,6  
1) Långtidsmedelvärdet, maximi- och minimivärdet kan inte presenteras för svarsfördelningarna.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2021, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juli 2021, Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/07/kbar_2021_07_2021-07-27_tau_001_sv.html