Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2021, augusti

Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1)

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 05/2020 04/2021 05/2021 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 -1,8 6,8 -13,9 -9,0 3,8 2,7 ++
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,1 9,0 -5,3 1,5 9,0 3,8 =
- Bättre (%) . . . 24,4 28,6 26,6  
- Sämre (%) . . . 20,6 15,2 19,2  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,1 13,5 1,2 7,1 12,1 11,9 ++
- Bättre (%) . . . 26,9 28,7 30,5  
- Sämre (%) . . . 16,9 9,7 10,0  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -7,7 25,9 -66,5 -64,8 -42,5 -33,0 --
- Bättre (%) . . . 3,2 7,2 13,4  
- Sämre (%) . . . 86,8 70,8 62,1  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) -2,1 20,3 -32,8 -28,1 0,8 3,7 +
- Bättre (%) . . . 25,6 38,2 39,9  
- Sämre (%) . . . 56,7 31,9 28,4  
B5 Inflationen nu (procent) 3,1 6,9 -2,7 1,8 2,3 2,7  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,9 5,3 1,7 2,4 2,5 2,8  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -10,9 20,3 -59,5 -40,6 -11,7 -1,0 +
- Mindre (%) . . . 16,5 30,5 38,5  
- Mera (%) . . . 72,3 45,9 36,1  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -6,5 4,7 -26,6 -24,5 -8,4 -7,2 =
- Minskat (%) . . . 3,8 8,6 7,5  
- Ökat (%) . . . 40,5 21,5 18,7  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,5 43,5 -14,3 6,5 18,1 21,6 =
- Bra tid (%) . . . 29,6 32,9 33,5  
- Dålig tid (%) . . . 23,1 14,8 11,9  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 4,5 29,4 -28,5 -6,2 17,0 17,0 ++
- Bra tid (%) . . . 43,2 62,5 62,2  
- Dålig tid (%) . . . 55,4 36,1 36,2  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 7,4 31,7 -60,4 -16,6 10,9 12,7 +
- Bra tid (%) . . . 36,8 57,5 58,6  
- Dålig tid (%) . . . 61,7 41,2 39,1  
D1 Egen penningsituation nu (nettotal) 21,9 32,9 6,4 27,5 32,9 31,7 ++
- Sparar (%) . . . 61,7 65,3 64,4  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . 11,6 9,9 10,1  
D2 Egna möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 40,1 53,6 9,8 45,6 51,9 53,4 ++
- Kan spara (%) . . . 75,7 78,9 79,6  
- Kan inte spara (%) . . . 24,1 20,6 20,1  
D5 Avsikt att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) 15,6 24,2 10,5 17,1 24,2 19,2 ++
- Ja, säkert (%) . . . 4,1 6,5 5,9  
- Eventuellt (%) . . . 13,1 17,7 13,3  
E1 Köp av kapitalvaror 12 mån. framåt jämfört med 12 mån. bakåt (nettotal) -16,2 -6,9 -26,7 -16,6 -6,9 -8,4 ++
- Mera (%) . . . 14,1 19,5 16,2  
- Mindre (%) . . . 35,2 27,8 25,5  
E2 Avsikt att köpa en bil (% av konsumenterna) 14,3 19,2 10,1 12,9 16,1 15,1 +
- Mycket sannolikt (%) . . . 3,9 5,2 4,2  
- Ganska sannolikt (%) . . . 9,1 10,8 10,8  
E4 Avsikt att köpa en bostad (% av konsumenterna) 12,7 18,1 9,1 14,9 16,8 16,8 ++
- Ja, säkert (%) . . . 3,8 5,7 4,9  
- Eventuellt (%) . . . 11,1 11,2 11,8  
E5 Avsikt att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) 17,5 26,0 8,1 20,1 23,0 22,6 ++
- Mycket sannolikt (%) . . . 6,4 9,7 8,9  
- Ganska sannolikt (%) . . . 13,6 13,2 13,6  
1) Långtidsmedelvärdet, maximi- och minimivärdet kan inte presenteras för svarsfördelningarna.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2021, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. maj 2021, Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/05/kbar_2021_05_2021-05-27_tau_001_sv.html