Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1)

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 04/2020 03/2021 04/2021 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 -1,8 6,8 -13,9 -13,9 -3,0 3,8 ++
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,1 9,0 -5,3 -0,3 2,7 9,0 ++
- Bättre (%) . . . 20,2 24,0 28,6  
- Sämre (%) . . . 20,8 18,5 15,2  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,1 13,5 1,2 2,3 12,6 12,1 ++
- Bättre (%) . . . 23,6 32,1 28,7  
- Sämre (%) . . . 20,6 11,1 9,7  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -7,7 25,9 -66,5 -59,8 -49,6 -42,5 --
- Bättre (%) . . . 4,0 4,1 7,2  
- Sämre (%) . . . 82,5 77,3 70,8  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) -2,1 20,3 -32,8 -30,8 -12,3 0,8 +
- Bättre (%) . . . 27,1 27,5 38,2  
- Sämre (%) . . . 61,0 42,0 31,9  
B5 Inflationen nu (procent) 3,1 6,9 -2,7 2,1 2,3 2,3  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,9 5,3 1,7 2,4 2,5 2,5  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -10,9 20,3 -59,5 -55,1 -28,5 -11,7 =
- Mindre (%) . . . 10,2 20,3 30,5  
- Mera (%) . . . 82,0 61,9 45,9  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -6,5 4,7 -26,6 -26,6 -12,9 -8,4 -
- Minskat (%) . . . 2,3 4,9 8,6  
- Ökat (%) . . . 41,3 25,3 21,5  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,5 43,5 -14,3 -14,3 13,3 18,1 =
- Bra tid (%) . . . 20,4 30,7 32,9  
- Dålig tid (%) . . . 34,7 17,3 14,8  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 4,4 29,4 -28,5 -12,0 9,1 17,0 ++
- Bra tid (%) . . . 39,7 55,7 62,5  
- Dålig tid (%) . . . 59,2 42,6 36,1  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 7,4 31,7 -60,4 -29,1 1,0 10,9 =
- Bra tid (%) . . . 28,1 49,6 57,5  
- Dålig tid (%) . . . 69,8 48,0 41,2  
D1 Egen penningsituation nu (nettotal) 21,8 32,9 6,4 29,4 31,2 32,9 ++
- Sparar (%) . . . 62,4 63,8 65,3  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . 10,6 10,2 9,9  
D2 Egna möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 40,0 53,6 9,8 41,9 50,2 51,9 ++
- Kan spara (%) . . . 73,9 77,4 78,9  
- Kan inte spara (%) . . . 25,6 21,9 20,6  
D5 Avsikt att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) 15,5 24,2 10,5 16,9 21,2 24,2 ++
- Ja, säkert (%) . . . 3,8 5,8 6,5  
- Eventuellt (%) . . . 13,1 15,4 17,7  
E1 Köp av kapitalvaror 12 mån. framåt jämfört med 12 mån. bakåt (nettotal) -16,2 -6,9 -26,7 -26,7 -14,9 -6,9 ++
- Mera (%) . . . 9,2 15,0 19,5  
- Mindre (%) . . . 45,5 33,2 27,8  
E2 Avsikt att köpa en bil (% av konsumenterna) 14,3 19,2 10,1 11,6 15,6 16,1 ++
- Mycket sannolikt (%) . . . 3,1 5,1 5,2  
- Ganska sannolikt (%) . . . 8,5 10,5 10,8  
E4 Avsikt att köpa en bostad (% av konsumenterna) 12,7 18,1 9,1 12,4 16,5 16,8 ++
- Ja, säkert (%) . . . 4,0 5,4 5,7  
- Eventuellt (%) . . . 8,4 11,1 11,2  
E5 Avsikt att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) 17,5 26,0 8,1 16,9 21,5 23,0 ++
- Mycket sannolikt (%) . . . 5,5 7,1 9,7  
- Ganska sannolikt (%) . . . 11,4 14,4 13,2  
1) Långtidsmedelvärdet, maximi- och minimivärdet kan inte presenteras för svarsfördelningarna.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2021, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. april 2021, Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/04/kbar_2021_04_2021-04-27_tau_001_sv.html