Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.3.2021

Kuluttajien luottamus heikkeni hieman – vahva usko omaan talouteen

Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa -3,0, kun se helmikuussa oli -0,8 ja tammikuussa -0,9. Viime vuoden maaliskuussa luottamusindikaattori sai arvon -7,1. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,8. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–21. maaliskuuta 1 080 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain arvio kuluttajan oman talouden nykytilasta parani maaliskuussa helmikuuhun verrattuna. Odotus omasta taloudesta vuoden kuluttua pysyi ennallaan. Sen sijaan vastaava odotus Suomen taloudesta heikkeni nyt selvästi. Kuluttajien aikeet käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan vuoden sisällä vähenivät maaliskuussa hieman.

Viime vuoden maaliskuuhun nähden arvio oman talouden nykytilasta oli tällä kertaa huonompi. Muut kolme osatekijää vahvistuivat vuodessa selvästi.

Maaliskuussa kuluttajien odotus oman taloutensa kehityksestä seuraavan vuoden aikana oli hyvin valoisa ja rahankäyttöaikeita kestotavaroihin ilmeni melko paljon. Sitä vastoin odotus Suomen taloudesta oli vaihteeksi ankeahko. Arvio oman talouden nykytilasta edusti maaliskuussa pitkän ajan keskimääräistä tasoa.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotus myös yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa synkkeni uudelleen maaliskuussa. Työllisten eli palkansaajien ja yrittäjien näkemys omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhasta kyselyhetkellä pysyi suunnilleen ennallaan mutta apealla tasolla. Kuluttajien arvio kuluttajahintojen nousuvauhdista tulevina kuukausina säilyi maaliskuussa jokseenkin ennallaan ja pitkän ajan keskiarvonsa alapuolella.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat maaliskuussa parhaaksi koskaan mittaushistoriassa vuodesta 1995. Ajankohtaa pidettiin hyvänä säästämiselle, kun taas huonona lainanotolle ja kestotavaroiden ostamiselle. Silti hyvin moni oli yhä aikeissa ottaa lainaa vuoden sisällä. Asunnon ostosuunnitelmia oli kuluttajilla maaliskuussa viime kuukausien tapaan huomattavan paljon. Hyvin moni harkitsi myös kotinsa peruskorjaamista seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Maaliskuussa luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori 1,2) ja heikointa Pohjois-Suomessa (-8,3). Väestöryhmistä opiskelijat olivat optimistisimpia (7,4). Pessimistisimmin talouskehitystä arvioivat työttömät (-12,9). Yrittäjien kohdalla luottamusindikaattori sai maaliskuussa arvon -5,2.

Luottamus talouteen vähenee tavallisesti henkilön iän mukana, ja tulojen mukana usko vastaavasti yleensä lisääntyy. Miehet ovat taipuvaisia luottamaan talouteen enemmän kuin naiset. Tarkempaa tietoa on saatavilla tietokantataulukoista .

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) kyselytulokset talousodotuksista julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla: Lehdistötiedotteet .

Käsitteitä

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus (ks. Laatuseloste ). Kuluttajien luottamusindikaattori (A1) on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Luottamusindikaattorin neljä osatekijää ovat: kuluttajan oma talous nyt (B1), kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua (B2), Suomen talous 12 kuukauden kuluttua (B4) ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen (E1). Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2021, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (457,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 29.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. maaliskuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2021/03/kbar_2021_03_2021-03-29_tie_001_fi.html