Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1)

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 01/2020 12/2020 01/2021 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 -1,8 6,8 -13,9 -4,6 -4,6 -0,9 =
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,1 8,6 -5,3 5,4 2,8 3,2 =
- Bättre (%) . . . 25,4 24,0 24,7  
- Sämre (%) . . . 16,4 19,5 19,6  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,1 13,5 1,2 8,9 8,5 10,8 ++
- Bättre (%) . . . 28,2 27,2 30,7  
- Sämre (%) . . . 12,3 13,0 12,3  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -7,3 25,9 -66,5 -12,0 -55,5 -50,5 --
- Bättre (%) . . . 10,4 2,2 3,9  
- Sämre (%) . . . 30,8 83,9 79,7  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) -2,1 20,3 -32,8 -14,4 -13,9 -2,5 =
- Bättre (%) . . . 13,3 28,1 35,1  
- Sämre (%) . . . 37,7 43,5 33,3  
B5 Inflationen nu (procent) 3,1 6,9 -2,7 2,7 2,1 2,2  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,9 5,3 1,7 2,6 2,3 2,3  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -10,8 20,3 -59,5 -10,9 -32,5 -20,7 -
- Mindre (%) . . . 18,8 18,7 24,5  
- Mera (%) . . . 36,7 64,2 54,8  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -6,4 4,7 -26,6 -5,6 -18,2 -16,9 --
- Minskat (%) . . . 8,2 5,1 5,4  
- Ökat (%) . . . 18,0 32,6 29,8  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,5 43,5 -14,3 18,7 12,3 16,9 =
- Bra tid (%) . . . 29,6 29,9 32,7  
- Dålig tid (%) . . . 10,9 17,6 15,8  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 4,3 29,4 -28,5 13,7 7,2 12,8 +
- Bra tid (%) . . . 60,5 54,5 59,3  
- Dålig tid (%) . . . 37,3 43,8 40,2  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 7,4 31,7 -60,4 21,3 -4,3 4,6 =
- Bra tid (%) . . . 66,3 45,4 53,3  
- Dålig tid (%) . . . 31,7 52,0 45,3  
D1 Egen penningsituation nu (nettotal) 21,8 31,0 6,4 26,5 29,7 30,1 ++
- Sparar (%) . . . 58,5 62,9 63,0  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . 10,6 9,5 10,5  
D2 Egna möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,9 53,6 9,8 44,1 45,7 50,1 +
- Kan spara (%) . . . 73,1 75,7 77,8  
- Kan inte spara (%) . . . 26,5 24,0 22,0  
D5 Avsikt att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) 15,5 22,1 10,5 18,4 19,5 18,5 ++
- Ja, säkert (%) . . . 4,1 5,1 5,1  
- Eventuellt (%) . . . 14,4 14,4 13,3  
E1 Köp av kapitalvaror 12 mån. framåt jämfört med 12 mån. bakåt (nettotal) -16,3 -9,7 -26,7 -18,2 -15,8 -14,9 +
- Mera (%) . . . 13,0 13,4 14,4  
- Mindre (%) . . . 36,6 33,7 33,3  
E2 Avsikt att köpa en bil (% av konsumenterna) 14,3 19,2 10,1 15,2 13,8 15,1 +
- Mycket sannolikt (%) . . . 4,9 4,0 4,4  
- Ganska sannolikt (%) . . . 10,4 9,8 10,7  
E4 Avsikt att köpa en bostad (% av konsumenterna) 12,7 17,9 9,1 13,3 15,0 16,6 ++
- Ja, säkert (%) . . . 3,4 3,9 4,5  
- Eventuellt (%) . . . 9,9 11,1 12,0  
E5 Avsikt att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) 17,5 26,0 8,1 19,6 19,4 23,5 ++
- Mycket sannolikt (%) . . . 6,9 6,8 8,5  
- Ganska sannolikt (%) . . . 12,8 12,7 15,1  
1) Långtidsmedelvärdet, maximi- och minimivärdet kan inte presenteras för svarsfördelningarna.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2021, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. januari 2021, Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/01/kbar_2021_01_2021-01-27_tau_001_sv.html