Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Granskning av svarsfördelningar

Egen och Finlands ekonomi

I december ansåg 84 procent av konsumenterna att Finlands ekonomi för närvarande är sämre än för ett år sedan och bara 2 procent ansåg att den är bättre. Av konsumenterna uppskattade 20 procent i december att den egna ekonomin för närvarande är sämre än för ett år sedan. Något fler, dvs. 24 procent, ansåg att den egna ekonomin var starkare än året innan. Motsvarande andelar var i november 19 och 22 procent och för ett år sedan 17 och 27 procent.

I december antog 28 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 43 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var månaden innan 25 och 43 procent och för ett år sedan i december 12 och 38 procent.

I december litade 27 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 13 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I november var motsvarande andelar 25 och 13 procent och för ett år sedan 28 och 14 procent.

Arbetslöshet och inflation

I december litade 19 procent av konsumenterna på att den allmänna arbetslösheten i Finland minskar under det följande året och 64 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i november 18 och 65 procent och för ett år sedan 19 och 37 procent.

Av de sysselsatta antog 5 procent i december att risken för arbetslöshet eller permittering minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 33 procent bedömde att risken ökat. Å andra sidan upplevde 36 procent av de sysselsatta att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa eller permitterade. Motsvarande andelar var i november 6, 32 och 36 procent och i december i fjol 8, 18 och 46 procent.

I december bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,3 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna var för ett år sedan 2,7 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,9 procent.

Sparande och låntagning

Av konsumenterna bedömde 55 procent i december att det är fördelaktigt att spara. För ett år sedan var andelen 63 procent. Sextiotre procent av konsumenterna hade sparat i december och 76 procent antog att de kan spara under det följande året.

I december ansåg 45 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån var gynnsam. Året innan var andelen 64 procent. I december planerade fortfarande klart fler än vanligt, dvs. 19 procent av konsumenterna, att ta lån inom ett år. Den genomsnittliga andelen på lång sikt är 15 procent.

Penninganvändning

I december ansåg 30 procent av konsumenterna att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror. Av konsumenterna avsåg 13 procent att öka och 34 procent att minska användningen av pengar på kapitalvaror under det följande året.

I december planerade 14 procent av konsumenterna att säkert eller eventuellt köpa bil under de följande 12 månaderna. I december funderade fortfarande relativt många på att köpa bostad inom ett år: 15 procent av konsumenterna. Långtidsmedelvärdet är 13 procent. I december planerade dessutom fler än vanligt, dvs. 19 procent av konsumenterna, att inom ett år spendera pengar på renovering av bostaden.


Källa: Konsumenternas förtroende 2020, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. december 2020, 1. Granskning av svarsfördelningar . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/12/kbar_2020_12_2020-12-28_kat_001_sv.html