Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Granskning av svarsfördelningar

Egen och Finlands ekonomi

I november ansåg 84 procent av konsumenterna att Finlands ekonomi för närvarande är sämre än för ett år sedan och bara 3 procent ansåg att den är bättre. Av konsumenterna uppskattade 19 procent i november att den egna ekonomin för närvarande är sämre än för ett år sedan. Något fler, dvs. 22 procent, ansåg att den egna ekonomin var starkare än året innan. I oktober var motsvarande andelar för den egna ekonomin 18 och 24 procent och för ett år sedan 18 och 26 procent.

I november antog 25 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 43 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var månaden innan 21 och 52 procent och för ett år sedan i november 10 och 44 procent.

I november litade 25 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 13 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I oktober var motsvarande andelar 26 och 15 procent och för ett år sedan 28 och 13 procent.

Arbetslöshet och inflation

I november litade 18 procent av konsumenterna på att den allmänna arbetslösheten i Finland minskar under det följande året och 65 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i oktober 12 och 76 procent och för ett år sedan 16 och 39 procent.

Av de sysselsatta antog 6 procent i november att risken för arbetslöshet eller permittering minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 32 procent bedömde att risken ökat. Å andra sidan upplevde 36 procent av de sysselsatta att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa eller permitterade. Motsvarande andelar var i oktober 4, 34 och 37 procent och i november i fjol 7, 15 och 46 procent.

I november bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,2 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna var i oktober 2,4 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,9 procent.

Sparande och låntagning

Av konsumenterna bedömde 51 procent i november att det är fördelaktigt att spara. För ett år sedan var andelen 62 procent. Sextiotre procent av konsumenterna hade sparat i november och 76 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I november ansåg 47 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån var god. Året innan var andelen 65 procent. I november planerade fortfarande klart fler än vanligt, dvs. 18 procent av konsumenterna, att ta lån inom ett år. Den genomsnittliga andelen på lång sikt är 15 procent.

Penninganvändning

I november ansåg 28 procent av konsumenterna att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror. Av konsumenterna avsåg 13 procent att öka och 31 procent att minska användningen av pengar på kapitalvarukonsumtion under det följande året.

I november planerade något fler än genomsnittet, dvs. 15 procent av konsumenterna, att säkert eller eventuellt köpa bil under de följande 12 månaderna. I november funderade många också på att köpa bostad inom ett år: 16 procent av konsumenterna. Långtidsmedelvärdet är 13 procent. I november planerade dessutom fler än vanligt, dvs. 21 procent av konsumenterna, att inom ett år spendera pengar på renovering av bostaden.


Källa: Konsumenternas förtroende 2020, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. november 2020, 1. Granskning av svarsfördelningar . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/11/kbar_2020_11_2020-11-27_kat_001_sv.html