Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1)

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 10/2019 09/2020 10/2020 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 -1,8 6,8 -13,9 -6,6 -5,9 -6,9 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,1 8,6 -5,3 5,2 2,3 3,9 +
- Bättre (%) . . . 26,6 23,3 23,8  
- Sämre (%) . . . 18,0 20,6 18,1  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,0 13,5 1,2 7,4 7,0 6,7 -
- Bättre (%) . . . 26,4 27,3 25,6  
- Sämre (%) . . . 14,4 15,2 15,2  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -6,8 25,9 -66,5 -15,9 -57,7 -61,0 --
- Bättre (%) . . . 9,2 2,2 2,9  
- Sämre (%) . . . 37,4 84,2 87,5  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) -2,0 20,3 -32,8 -22,5 -18,1 -24,9 --
- Bättre (%) . . . 9,9 24,6 20,5  
- Sämre (%) . . . 48,1 46,1 52,2  
B5 Inflationen nu (procent) 3,1 6,9 -2,7 2,6 2,0 2,0  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,9 5,3 1,7 2,7 2,2 2,4  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -10,6 20,3 -59,5 -11,8 -39,9 -45,5 --
- Mindre (%) . . . 19,5 13,0 12,2  
- Mera (%) . . . 39,9 70,6 76,3  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -6,2 4,7 -26,6 -6,4 -22,1 -20,8 --
- Minskat (%) . . . 6,8 4,4 4,0  
- Ökat (%) . . . 17,9 37,7 33,8  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,6 43,5 -14,3 16,5 9,7 11,2 -
- Bra tid (%) . . . 28,3 27,6 29,2  
- Dålig tid (%) . . . 11,9 17,9 18,0  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 4,3 29,4 -28,5 14,5 6,7 5,7 =
- Bra tid (%) . . . 61,0 53,5 53,1  
- Dålig tid (%) . . . 36,3 45,6 45,8  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 7,5 31,7 -60,4 18,7 -6,5 -5,9 -
- Bra tid (%) . . . 64,6 43,7 44,1  
- Dålig tid (%) . . . 33,4 54,2 53,6  
D1 Egen penningsituation nu (nettotal) 21,7 31,0 6,4 29,4 30,0 30,9 ++
- Sparar (%) . . . 61,9 63,4 64,9  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . 10,1 10,4 9,0  
D2 Egna möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,8 53,6 9,8 47,7 47,6 49,3 +
- Kan spara (%) . . . 76,2 77,0 77,3  
- Kan inte spara (%) . . . 23,6 22,5 22,6  
D5 Avsikt att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) 15,5 22,1 10,5 20,2 22,1 19,3 ++
- Ja, säkert (%) . . . 6,3 6,2 5,1  
- Eventuellt (%) . . . 13,9 15,9 14,2  
E1 Köp av kapitalvaror 12 mån. framåt jämfört med 12 mån. bakåt (nettotal) -16,3 -9,7 -26,7 -16,5 -14,8 -13,4 +
- Mera (%) . . . 12,6 13,6 14,1  
- Mindre (%) . . . 34,0 32,3 30,8  
E2 Avsikt att köpa en bil (% av konsumenterna) 14,3 19,2 10,1 17,9 15,8 16,0 +
- Mycket sannolikt (%) . . . 6,5 5,0 4,8  
- Ganska sannolikt (%) . . . 11,4 10,7 11,2  
E4 Avsikt att köpa en bostad (% av konsumenterna) 12,6 17,9 9,1 15,6 17,9 15,2 ++
- Ja, säkert (%) . . . 5,4 6,1 4,7  
- Eventuellt (%) . . . 10,2 11,8 10,5  
E5 Avsikt att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) 17,4 26,0 8,1 19,7 20,5 21,4 ++
- Mycket sannolikt (%) . . . 7,5 7,1 6,6  
- Ganska sannolikt (%) . . . 12,2 13,4 14,8  
1) Perioden 10/1995-04/2019: uppgifter om svarsfördelningar kan inte presenteras – enbart (nivåkorrigerade) nettotalen, inflationsvärden och några procentandelar offentliggörs.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2020, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. oktober 2020, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/10/kbar_2020_10_2020-10-27_tau_001_sv.html