Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1)

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 08/2019 07/2020 08/2020 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 -1,8 6,8 -13,9 -4,5 -1,6 -5,1 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,1 8,6 -5,3 5,4 2,8 0,7 -
- Bättre (%) 25,8 29,9 20,2 26,9 25,3 23,5  
- Sämre (%) 18,5 21,8 14,6 17,6 19,6 21,8  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,1 13,5 1,2 6,5 10,3 9,8 +
- Bättre (%) 27,2 29,7 23,6 25,5 28,4 29,0  
- Sämre (%) 14,3 20,6 10,9 14,5 10,9 13,7  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -6,5 25,9 -66,5 -7,2 -57,9 -59,2 --
- Bättre (%) 10,8 29,2 2,2 15,9 3,5 2,2  
- Sämre (%) 48,4 86,8 18,0 28,2 83,2 85,8  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) -1,9 20,3 -32,8 -15,7 -8,4 -16,8 --
- Bättre (%) 17,0 31,9 9,6 11,6 31,7 23,2  
- Sämre (%) 43,4 61,0 30,8 39,0 39,1 45,6  
B5 Inflationen nu (procent) 3,1 6,9 -2,7 2,7 2,0 2,3  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,9 5,3 1,7 2,7 2,3 2,5  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -10,4 20,3 -59,5 -5,3 -19,6 -26,8 -
- Mindre (%) 20,0 26,3 10,2 22,1 23,9 16,7  
- Mera (%) 44,6 82,0 28,1 31,0 53,2 60,2  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -6,1 4,7 -26,6 -2,7 -21,1 -18,5 --
- Minskat (%) 6,3 9,2 2,3 7,8 4,1 4,4  
- Ökat (%) 22,6 41,3 12,3 12,9 34,9 32,9  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,6 43,5 -14,3 21,0 19,2 10,3 -
- Bra tid (%) 29,3 34,9 20,4 30,6 34,9 28,3  
- Dålig tid (%) 14,6 34,7 9,6 9,6 15,8 18,0  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 4,3 29,4 -28,5 19,0 4,6 3,4 =
- Bra tid (%) 58,2 67,4 39,7 65,9 51,3 49,9  
- Dålig tid (%) 40,2 59,2 31,4 32,2 46,8 48,7  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 7,6 31,7 -60,4 21,2 1,5 -1,6 -
- Bra tid (%) 57,8 69,5 28,1 66,9 50,8 47,8  
- Dålig tid (%) 40,4 69,8 29,3 31,8 46,7 50,2  
D1 Egen penningsituation nu (nettotal) 21,6 31,0 6,4 28,0 30,1 30,3 ++
- Sparar (%) 61,6 64,7 57,7 61,2 63,0 64,7  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 10,4 11,6 8,5 11,1 10,7 10,3  
D2 Egna möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,8 53,6 9,8 49,5 48,7 47,7 +
- Kan spara (%) 76,7 78,6 73,1 78,2 77,2 77,0  
- Kan inte spara (%) 23,1 26,5 21,0 21,6 22,4 22,9  
D5 Avsikt att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) 15,4 21,1 10,5 19,1 18,6 20,3 ++
- Ja, säkert (%) 5,1 6,3 3,8 5,8 4,4 5,8  
- Eventuellt (%) 13,6 15,5 11,3 13,3 14,2 14,5  
E1 Köp av kapitalvaror 12 mån. framåt jämfört med 12 mån. bakåt (nettotal) -16,3 -9,7 -26,7 -14,4 -10,9 -13,9 +
- Mera (%) 14,2 16,6 9,2 16,2 16,3 13,9  
- Mindre (%) 34,2 45,5 28,5 34,7 28,5 31,2  
E2 Avsikt att köpa en bil (% av konsumenterna) 14,3 19,2 10,1 16,2 17,9 14,8 +
- Mycket sannolikt (%) 5,2 7,5 3,1 5,8 5,3 4,2  
- Ganska sannolikt (%) 9,9 12,6 8,1 10,4 12,6 10,6  
E4 Avsikt att köpa en bostad (% av konsumenterna) 12,6 17,1 9,1 14,8 17,1 16,3 ++
- Ja, säkert (%) 4,3 5,4 3,4 4,0 5,2 4,2  
- Eventuellt (%) 10,3 12,1 8,4 10,8 11,9 12,1  
E5 Avsikt att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) 17,4 26,0 8,1 21,5 22,9 19,5 +
- Mycket sannolikt (%) 7,4 9,3 5,5 8,3 9,3 6,6  
- Ganska sannolikt (%) 13,0 14,7 11,4 13,2 13,6 13,0  
1) Perioden 10/1995-04/2019: uppgifter om svarsfördelningar kan inte presenteras – enbart (nivåkorrigerade) nettotalen, inflationsvärden och några procentandelar offentliggörs.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2020, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. augusti 2020, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/08/kbar_2020_08_2020-08-27_tau_001_sv.html