Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1)

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 02/2019 01/2020 02/2020 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 -1,7 6,8 -12,8 -2,4 -4,6 -4,5 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,1 8,6 -5,3 6,3 5,4 3,5 =
- Bättre (%) . . . . 25,4 24,2  
- Sämre (%) . . . . 16,4 18,6  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,1 13,5 1,2 9,1 8,9 6,8 -
- Bättre (%) . . . . 28,2 24,8  
- Sämre (%) . . . . 12,3 13,5  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -5,5 25,9 -66,5 3,5 -12,0 -14,5 -
- Bättre (%) . . . . 10,4 11,0  
- Sämre (%) . . . . 30,8 35,3  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) -1,5 20,3 -32,8 -10,6 -14,4 -14,3 --
- Bättre (%) . . . . 13,3 13,6  
- Sämre (%) . . . . 37,7 37,1  
B5 Inflationen nu (procent) 3,1 6,9 -2,7 2,5 2,7 2,8  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 3,0 5,3 1,7 2,5 2,6 2,7  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -10,0 20,3 -59,5 -0,8 -10,9 -5,0 +
- Mindre (%) . . . . 18,8 25,7  
- Mera (%) . . . . 36,7 32,5  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -5,7 4,7 -25,1 1,5 -5,6 -5,7 =
- Minskat (%) . . . . 8,2 6,4  
- Ökat (%) . . . . 18,0 16,4  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,9 43,5 -13,8 21,2 18,7 19,5 =
- Bra tid (%) . . . . 29,6 30,0  
- Dålig tid (%) . . . . 10,9 10,5  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 4,4 29,4 -28,5 21,1 13,7 19,9 ++
- Bra tid (%) . . . . 60,5 65,5  
- Dålig tid (%) . . . . 37,3 33,1  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 7,9 31,7 -60,4 10,8 21,3 23,4 ++
- Bra tid (%) . . . . 66,3 68,3  
- Dålig tid (%) . . . . 31,7 29,9  
D1 Egen penningsituation nu (nettotal) 21,5 31,0 6,4 29,9 26,5 28,4 ++
- Sparar (%) . . . . 58,5 60,4  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . . 10,6 9,5  
D2 Egna möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,6 53,6 9,8 51,4 44,1 48,3 +
- Kan spara (%) . . . . 73,1 76,5  
- Kan inte spara (%) . . . . 26,5 23,3  
D5 Avsikt att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) 15,4 20,4 10,5 16,6 18,4 19,9 ++
- Ja, säkert (%) . . . . 4,1 5,3  
- Eventuellt (%) . . . . 14,4 14,6  
E1 Köp av kapitalvaror 12 mån. framåt jämfört med 12 mån. bakåt (nettotal) -16,3 -9,7 -26,2 -14,4 -18,2 -14,0 +
- Mera (%) . . . . 13,0 14,8  
- Mindre (%) . . . . 36,6 32,5  
E2 Avsikt att köpa en bil (% av konsumenterna) 14,3 19,2 10,1 14,1 15,2 13,9 =
- Mycket sannolikt (%) . . . . 4,9 4,9  
- Ganska sannolikt (%) . . . . 10,4 9,0  
E4 Avsikt att köpa en bostad (% av konsumenterna) 12,5 16,5 9,1 14,3 13,3 14,4 ++
- Ja, säkert (%) . . . . 3,4 4,6  
- Eventuellt (%) . . . . 9,9 9,8  
E5 Avsikt att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) 17,3 26,0 8,1 16,8 19,6 18,7 +
- Mycket sannolikt (%) . . . . 6,9 6,3  
- Ganska sannolikt (%) . . . . 12,8 12,5  
1) Perioden 10/1995-04/2019: uppgifter om svarsfördelningar kan inte presenteras – enbart (nivåkorrigerade) nettotalen, inflationsvärden och några procentandelar offentliggörs.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2020, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Parikka 029 551 3276, Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. februari 2020, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/02/kbar_2020_02_2020-02-27_tau_001_sv.html