Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1)

  Medeltal 07/1998- Maxvärde 07/1998- Minvärde 07/1998- 12/2018 11/2019 12/2019 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 -1,9 6,8 -12,8 -2,2 -5,0 -4,2 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,4 8,5 -5,0 6,5 4,9 6,2 +
- Bättre (%) . . . . 26,4 27,1  
- Sämre (%) . . . . 18,3 17,1  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,4 13,5 2,0 10,0 9,0 8,5 =
- Bättre (%) . . . . 27,6 28,2  
- Sämre (%) . . . . 12,8 13,6  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -7,9 25,9 -66,5 4,8 -16,0 -14,7 -
- Bättre (%) . . . . 10,1 11,4  
- Sämre (%) . . . . 38,8 36,9  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) -2,8 20,3 -32,8 -7,6 -19,7 -15,6 --
- Bättre (%) . . . . 10,3 12,5  
- Sämre (%) . . . . 43,8 38,0  
B5 Inflationen nu (procent) 3,3 6,9 1,2 3,0 2,5 2,8  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 3,0 5,3 1,7 3,0 2,4 2,7  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -12,6 18,5 -59,5 -0,9 -12,9 -10,2 =
- Mindre (%) . . . . 15,9 19,1  
- Mera (%) . . . . 39,0 37,0  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -5,7 4,8 -25,1 0,7 -5,1 -6,3 =
- Minskat (%) . . . . 6,7 8,2  
- Ökat (%) . . . . 15,4 17,8  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,5 43,5 -13,8 17,4 15,1 16,5 -
- Bra tid (%) . . . . 26,5 29,4  
- Dålig tid (%) . . . . 11,4 12,9  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 7,1 29,4 -15,2 20,9 15,2 15,3 +
- Bra tid (%) . . . . 61,7 62,6  
- Dålig tid (%) . . . . 36,5 35,9  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 8,0 31,7 -60,4 4,6 19,6 18,0 +
- Bra tid (%) . . . . 64,8 63,9  
- Dålig tid (%) . . . . 33,2 34,0  
D1 Egen penningsituation nu (nettotal) 22,8 31,0 12,4 29,8 27,4 28,8 ++
- Sparar (%) . . . . 59,7 61,5  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . . 11,4 10,7  
D2 Egna möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 42,5 53,1 17,3 50,7 50,5 47,3 +
- Kan spara (%) . . . . 78,6 77,0  
- Kan inte spara (%) . . . . 21,1 22,8  
D5 Avsikt att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) 15,6 20,4 10,5 16,6 20,4 17,4 ++
- Ja, säkert (%) . . . . 5,7 4,7  
- Eventuellt (%) . . . . 14,7 12,7  
E1 Köp av kapitalvaror 12 mån. framåt jämfört med 12 mån. bakåt (nettotal) -16,4 -9,7 -26,2 -17,6 -13,9 -15,9 =
- Mera (%) . . . . 16,0 14,0  
- Mindre (%) . . . . 33,4 35,5  
E2 Avsikt att köpa en bil (% av konsumenterna) 14,3 19,2 10,1 12,5 16,7 14,5 =
- Mycket sannolikt (%) . . . . 5,6 5,8  
- Ganska sannolikt (%) . . . . 11,1 8,7  
E4 Avsikt att köpa en bostad (% av konsumenterna) 12,7 16,5 9,9 12,0 15,5 16,4 ++
- Ja, säkert (%) . . . . 5,0 5,1  
- Eventuellt (%) . . . . 10,5 11,4  
E5 Avsikt att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) 17,4 26,0 8,1 15,6 21,3 19,5 +
- Mycket sannolikt (%) . . . . 8,2 7,0  
- Ganska sannolikt (%) . . . . 13,1 12,4  
1) Perioden 07/1998-04/2019: uppgifter om svarsfördelningar kan inte presenteras, enbart (nivåkorrigerade) nettotalen, inflationsvärden och några procentandelar offentliggörs.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2019, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. december 2019, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/12/kbar_2019_12_2019-12-27_tau_001_sv.html