Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1)

  Medeltal 01/2018- Maxvärde 01/2018- Minvärde 01/2018- 07/2018 06/2019 07/2019 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 0,3 4,9 -4,6 2,5 -4,6 -3,9 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 6,3 8,5 3,9 8,5 4,1 4,4 --
- Bättre (%) . . . . 26,1 26,9  
- Sämre (%) . . . . 19,3 18,5  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 10,5 13,4 6,3 11,2 6,3 7,6 --
- Bättre (%) . . . . 26,3 28,1  
- Sämre (%) . . . . 15,3 15,8  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) 12,4 24,9 -4,5 20,1 0,5 -4,5 --
- Bättre (%) . . . . 22,4 17,8  
- Sämre (%) . . . . 20,9 24,8  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 0,5 16,5 -14,8 7,8 -13,9 -14,8 --
- Bättre (%) . . . . 14,0 12,5  
- Sämre (%) . . . . 38,5 37,2  
B5 Inflationen nu (procent) 2,6 3,0 2,2 2,7 2,7 2,7  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,7 3,0 2,4 2,7 2,9 2,8  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 4,3 13,8 -4,0 12,2 -1,9 -3,7 --
- Mindre (%) . . . . 26,3 24,1  
- Mera (%) . . . . 28,1 29,7  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,2 4,8 -3,1 -1,0 -2,5 -3,1 --
- Minskat (%) . . . . 7,2 7,6  
- Ökat (%) . . . . 12,3 13,7  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 23,7 34,3 14,8 26,0 19,1 23,3 =
- Bra tid (%) . . . . 29,0 33,1  
- Dålig tid (%) . . . . 9,9 9,8  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 21,1 24,6 17,3 19,9 17,3 21,2 =
- Bra tid (%) . . . . 63,9 66,9  
- Dålig tid (%) . . . . 34,4 31,9  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 15,5 22,8 4,5 19,0 17,6 19,0 +
- Bra tid (%) . . . . 63,8 65,2  
- Dålig tid (%) . . . . 34,4 32,9  
D1 Konsumenternas penningsituation nu (nettotal) 28,2 31,0 24,9 28,7 26,2 30,1 ++
- Sparar (%) . . . . 57,7 61,0  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . . 10,5 8,5  
D2 Konsumenternas möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 48,8 53,1 44,3 45,5 45,9 45,9 --
- Kan spara (%) . . . . 75,8 75,9  
- Kan inte spara (%) . . . . 24,2 23,7  
D5 Konsumenternas avsikter att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) . . . . 18,6 18,7  
- Ja, säkert (%) . . . . 5,6 5,8  
- Eventuellt (%) . . . . 13,0 13,0  
E1 Konsumenternas köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -16,2 -12,8 -21,2 -17,5 -14,9 -12,8 ++
- Mera (%) . . . . 13,2 16,6  
- Mindre (%) . . . . 32,7 32,1  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av konsumenterna) . . . . 15,0 16,3  
- Mycket sannolikt (%) . . . . 5,4 7,5  
- Ganska sannolikt (%) . . . . 9,7 8,7  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av konsumenterna) . . . . 13,1 12,8  
- Ja, säkert (%) . . . . 3,9 3,6  
- Eventuellt (%) . . . . 9,2 9,2  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) . . . . 20,7 21,3  
- Mycket sannolikt (%) . . . . 7,9 6,8  
- Ganska sannolikt (%) . . . . 12,9 14,5  
1) Perioden 01/2018-04/2019: uppgifter om svarsfördelningar kan inte presenteras, enbart (nivåkorrigerade) nettotalen offentliggörs.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2019, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juli 2019, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/07/kbar_2019_07_2019-07-29_tau_001_sv.html