Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2021, mars

Konsumenternas förtroende 2018, september

2018
september
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer