Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.6.2018

Kuluttajien luottamus edelleen vahva – Suomen talous mietityttää

Kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa 23,0, kun se toukokuussa oli 24,8 ja huhtikuussa 23,2. Viime vuoden kesäkuussa luottamusindikaattori sai arvon 23,9. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,5. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2.–18. kesäkuuta 1 157 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Luottamusindikaattorin osatekijöistä etenkin kuluttajien näkemykset omasta taloudesta ja kotitalouden säästämismahdollisuuksista olivat edelleen valoisat.

Toukokuuhun verrattuna arviot Suomen taloudesta ja yleisestä työttömyyskehityksestä heikkenivät selvästi, mutta pysyivät kuitenkin hyvällä tasolla. Näkemykset omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista puolestaan paranivat kesäkuussa hieman edelliseen kuukauteen nähden.

Myös viime vuoteen verrattuna usko omaan talouteen vahvistui. Sen sijaan arvio Suomen taloudesta heikkeni vuodessa selkeästi. Arvio säästämismahdollisuuksista pysyi suunnilleen ennallaan.

Kuluttajat arvioivat kesäkuussa kotitaloutensa rahatilanteen hyväksi. Ajankohtaa pidettiin hyvin otollisena lainanotolle ja säästämiselle sekä hyvänä myös kestotavaroiden ostamiselle. Työlliset kuluttajat kokivat, että työttömyyden uhka on viime kuukausina vähentynyt selvästi.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus (ks. Laatuseloste ). Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Osatekijät ovat: oma talous, Suomen talous, yleinen työttömyys ja kotitalouden säästämismahdollisuudet (kaikki koskien seur. 12 kuukautta). Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.


Lähde: Kuluttajabarometri 2018, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (510,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.6.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. kesäkuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/06/kbar_2018_06_2018-06-27_tie_001_fi.html