Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 06/2017 05/2018 06/2018 Utsikter 1)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,5 25,8 -6,5 23,9 24,8 23,0 ++
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,8 20,6 -15,0 16,9 17,5 16,0 ++
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,8 33,4 9,5 29,9 32,2 32,5 ++
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 0,8 22,8 -39,1 18,9 19,7 15,1 ++
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,9 9,8 -4,0 3,4 7,3 6,7 +
- Bättre (%) 23,4 30,6 16,4 22,3 25,8 27,6  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 16,4 15,3 15,4  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,4 14,1 2,3 8,3 11,2 11,6 ++
- Bättre (%) 25,9 33,4 18,2 25,8 29,3 29,5  
- Sämre (%) 11,3 17,7 6,6 12,6 11,0 9,6  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -1,5 29,5 -60,9 27,0 28,8 25,6 ++
- Bättre (%) 27,7 62,1 2,0 59,3 59,1 56,5  
- Sämre (%) 27,7 88,5 4,2 7,6 7,4 9,3  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,3 25,3 -27,1 22,0 17,6 12,1 +
- Bättre (%) 32,2 57,3 11,6 50,3 40,8 37,9  
- Sämre (%) 22,1 57,3 6,0 8,8 8,1 13,6  
B5 Inflationen nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 1,3 1,5 1,7  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,8 1,9 1,8  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -2,7 27,6 -51,1 15,9 21,8 18,1 ++
- Mindre (%) 30,9 60,8 6,4 45,3 54,4 49,0  
- Mera (%) 33,6 83,3 6,9 14,5 11,6 13,7  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,8 9,8 -18,8 6,3 9,8 7,4 ++
- Minskat (%) 13,3 20,4 5,3 18,0 20,4 18,6  
- Ökat (%) 16,8 31,9 7,9 12,0 9,3 9,6  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,7 41,8 -14,2 23,7 22,8 24,1 +
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 45,2 40,5 42,7  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,9 45,7 15,2 21,5 17,7 18,7  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,0 36,8 -19,6 15,6 26,0 27,8 ++
- Bra tid (%) 58,2 80,7 33,4 62,2 68,7 70,3  
- Dålig tid (%) 36,2 58,5 15,5 33,0 25,6 24,0  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,4 42,0 -47,1 32,3 33,9 33,3 ++
- Bra tid (%) 62,8 78,2 13,3 73,4 74,9 74,2  
- Dålig tid (%) 30,2 83,4 12,1 20,0 17,3 18,2  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,8 37,0 14,7 32,1 37,0 35,7 ++
- Kan spara (%) 60,2 70,4 38,6 65,3 68,6 69,9  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 7,7 5,6 5,7  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 40,0 52,2 10,9 49,3 48,4 50,3 +
- Kan spara (%) 74,4 82,3 56,6 79,1 79,3 80,5  
- Kan inte spara (%) 23,9 40,3 16,5 19,3 18,0 18,2  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,1 17,8 9,1 13,9 11,3 13,7 +
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 6,3 6,0 7,3  
- Eventuellt (%) 7,5 11,4 5,0 7,6 5,3 6,4  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -8,8 -7,8 -9,9 -
- Mera (%) 21,3 30,8 13,9 18,9 21,4 20,1  
- Mindre (%) 32,6 40,4 25,6 30,1 30,9 31,7  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,8 21,7 12,7 17,1 16,8 15,7 -
- Mycket sannolikt (%) 8,5 12,1 5,1 9,2 8,7 8,4  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 7,9 8,2 7,4  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 6,8 7,4 7,0 =
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 3,3 3,3 3,4  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 3,5 4,1 3,6  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 21,2 19,9 20,1 +
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 16,2 11,2 11,2  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 5,0 8,7 8,9  
1) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen

Källa: Konsumentbarometern 2018, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juni 2018, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/06/kbar_2018_06_2018-06-27_tau_001_sv.html