Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2021, april

Konsumenternas förtroende 2017, december

2017
december
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer