Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2019, november

Konsumenternas förtroende 2017, september

2017
september
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer