Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2021, syyskuu

1. Kuluttajabarometrin menetelmä

Kuluttajabarometri on puhelinhaastattelututkimus (survey), jonka avulla mitataan suomalaisten mielikuvia – arvioita ja odotuksia – yleisestä ja oman kotitalouden taloudellisesta kehityksestä sekä aikomuksia tehdä suuria hankintoja, säästää tai ottaa lainaa. Lisäksi tutkimuksella selvitetään nykyaikaisten laitteiden yleisyyttä kotitalouksissa. Kuluttajabarometrissa vastaaminen tapahtuu valmiiden vastausvaihtoehtojen avulla (kvalitatiivinen tutkimus).

Ensimmäiset barometrihaastattelut tehtiin marraskuussa 1987. Vuoteen 1991 saakka tutkimus tehtiin kaksi kertaa vuodessa, touko- ja marraskuussa. Vuonna 1992 tutkimuskerrat nostettiin neljään: tutkimuskuukaudet olivat helmi-, touko-, elo- ja marraskuu. Lokakuusta 1995 alkaen kuluttajabarometrin tiedot on kerätty EU:n komission toimeksiannosta ja osin rahoittamana joka kuukausi.

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,5 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja heidän 2,6 miljoonaa kotitalouttaan Suomessa. Tutkimusta varten poimitaan joka kuukaudeksi 2 350 henkilön otos. Samaa otosta käytetään myös suomalaisten matkailututkimuksen tiedonkeruussa. Tutkimusalueena on koko maa, ja kuluttajabarometrin vastaajat edustavat maan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen ja äidinkielen suhteen.

Kuluttajabarometrin haastattelut tehdään Tilastokeskuksen puhelinhaastattelukeskuksesta (CATI) kuukauden kahden-kolmen ensimmäisen viikon aikana. Kesäkuussa 2017 vastaukset saatiin 1 161 henkilöltä ja vastauskato oli siten 50,6 prosenttia (sis. ylipeiton). Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Kaikki kuluttajabarometrin vastaustiedot korotetaan perusjoukon tasolle painokertoimien avulla. Painotus korjaa vastauskadon vaikutuksia ja parantaa tietojen tilastollista tarkkuutta. Painokertoimet muodostetaan kalibrointimenetelmällä käyttämällä hyväksi kunkin havainnon todennäköisyyttä sisältyä otokseen. Julkaistavat luvut ja sarjat ovat kausitasoittamattomia.


Lähde: Kuluttajabarometri 2017, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Kaisa Lahtinen 029 551 3554, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. kesäkuu 2017, 1. Kuluttajabarometrin menetelmä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2017/06/kbar_2017_06_2017-06-27_kat_001_fi.html