Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.12.2015

Kuluttajien mielialat vaisut joulun alla

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni hieman joulukuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa 2,4, kun se marraskuussa oli 4,7 ja lokakuussa 1,3. Viime vuoden joulukuussa luottamusindikaattori sai arvon 4,4. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,7. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 16. joulukuuta 1 220 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset omasta ja varsinkin Suomen taloudesta heikkenivät joulukuussa marraskuuhun ja vuodentakaiseen verrattuna. Näkemykset työttömyyskehityksestä ja omista mahdollisuuksista säästää pysyivät ennallaan. Joulukuussa arvio säästämismahdollisuuksista oli valoisa, muut odotukset sen sijaan vaisut tai synkät.

Kuluttajat pitivät joulukuussa ajankohtaa melko otollisena lainanotolle, mutta ei kestotavaroiden ostamiselle eikä varsinkaan säästämiselle. Työlliset kuluttajat kokivat joulukuussa tavanomaista enemmän omakohtaista työttömyyden uhkaa, kuten jo marraskuussa ja vuosi sitten.

Oma ja Suomen talous

Joulukuussa 24 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 38 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vielä marraskuussa 30 ja 29 prosenttia ja vuosi sitten joulukuussa 26 ja 32 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti joulukuussa 23 prosenttia kuluttajista ja 16 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vastaavat osuudet olivat marraskuussa 23 ja 13 prosenttia ja vuosi sitten 23 ja 14 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista vain 10 prosenttia odotti joulukuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 60 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Työllisistä 12 prosenttia uskoi joulukuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 20 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 22 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat joulukuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,5 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 46 prosenttia piti joulukuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 6 prosenttia asunnon. Kotitalouksista 19 prosenttia suunnitteli käyttävänsä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen vuoden sisällä.

Säästäminen ja lainanotto

Joulukuussa 53 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 67 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 79 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi joulukuussa kannattavaksi 63 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 13 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Asunnon ostoa suunnittelevista kotitalouksista 38 prosentilla pankkilaina oli joulukuussa tärkein ja 33 prosentilla toiseksi tärkein rahoitustapa. Auton oston kohdalla vastaavat osuudet olivat 11 ja 13 prosenttia.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Joulukuussa pääkaupunkiseudulla ja Pohjois-Suomessa oli muuta maata valoisampi kuva taloudesta. Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat selvästi optimistisimpia. Kielteisimmin talouskehitystä arvioitiin eläkeläisten ja työttömien keskuudessa.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 12/2014 11/2015 12/2015 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 11,7 22,9 -6,5 4,4 4,7 2,4 --
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,3 14,1 2,3 5,5 5,7 4,2 --
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,0 25,3 -27,1 -4,6 -1,9 -10,4 --
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 2,0 1,3 1,5  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -3,9 27,6 -51,1 -27,6 -30,5 -29,7 --
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -1,3 7,6 -18,8 -7,5 -5,9 -5,2 -
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,1 41,8 -14,2 12,1 15,0 16,8 =
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 10,7 36,8 -19,6 2,4 8,0 4,5 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 16,9 42,0 -47,1 11,8 19,6 20,1 =
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 39,2 52,2 10,9 44,5 45,4 45,5 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2015, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (544,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 28.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. joulukuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2015/12/kbar_2015_12_2015-12-28_tie_001_fi.html